10.11.2017

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży przy ul. Gospodarczej