20.10.2017

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży przy ul. Ostatni Etap