14.11.2018

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży przy ul. Wiejskiej