20.07.2018

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży przy ulicy Sakranusa