04.07.2016

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do ustanowienia prawa użytkowania wieczystego

 Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podany został do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Zaborskiej 2 i ul. Jagiełły 23 w Oświęcimiu, na okres 21 dni, wykaz nieruchomości położonej przy ul.Reymonta 1–3 w Oświęcimiu, przeznaczonej do ustanowienia prawa użytkowania wieczystego. 

 Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podany został do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Zaborskiej 2 i ul. Jagiełły 23 w Oświęcimiu, na okres 21 dni, wykaz nieruchomości położonej przy ul.Reymonta 1–3 w Oświęcimiu, przeznaczonej do ustanowienia prawa użytkowania wieczystego.