09.12.2015

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do ustanowienia prawa użytkowania wieczystego

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podany został do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Zaborskiej 2 i ul. Jagiełły 23 w Oświęcimiu, na okres 21 dni, wykaz nieruchomości położonej przy ul. Wyspiańskiego 12 – 16 w Oświęcimiu przeznaczonej do ustanowienia prawa użytkowania wieczystego. 

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podany został do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Zaborskiej 2 i ul. Jagiełły 23 w Oświęcimiu, na okres 21 dni, wykaz nieruchomości położonej przy ul. Wyspiańskiego 12 – 16 w Oświęcimiu przeznaczonej do ustanowienia prawa użytkowania wieczystego.