17.03.2015

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podane zostały do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 23 na okres 21 dni, wykazy nieruchomości położonych w Oświęcimiu przy ul. Pod Olszyną, ul. Krzywej, ul. Kusocińskiego i Placu Pokoju przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podane zostały do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 23 na okres 21 dni, wykazy nieruchomości położonych w Oświęcimiu przy ul. Pod Olszyną, ul. Krzywej, ul. Kusocińskiego i Placu Pokoju przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.