07.03.2014

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podany został do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 23 na okres 21 dni, wykaz nieruchomości położonych w Oświęcimiu przy ul. Zaborskiej, ul. Nojego, ul. Nojego/Tysiąclecia przeznaczonych do oddania w dzierżawę trybie bezprzetargowym.

 Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podany został do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 23 na okres 21 dni, wykaz nieruchomości położonych w Oświęcimiu przy ul. Zaborskiej, ul. Nojego, ul. Nojego/Tysiąclecia przeznaczonych do oddania w dzierżawę trybie bezprzetargowym.