03.08.2012

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podany został do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły  w Oświęcimiu na okres 21 dni, wykaz nieruchomości położonych w Oświęcimiu, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym  przy ul.Stolarskiej.
 

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podany został do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły  w Oświęcimiu na okres 21 dni, wykaz nieruchomości położonych w Oświęcimiu, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym  przy ul.Stolarskiej.