23.02.2012

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podany został do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim w Oświęcimiu na okres 21 dni, wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym w budynku Oświęcimskiego Inkubatora Przedsiębiorczości przy ul. Unii Europejskiej 10 –  pomieszczenia nr 25, 26, 27, 28 o pow.76 m2.

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podany został do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim w Oświęcimiu na okres 21 dni, wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym w budynku Oświęcimskiego Inkubatora Przedsiębiorczości przy ul. Unii Europejskiej 10 –  pomieszczenia nr 25, 26, 27, 28 o pow.76 m2.