07.12.2011

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podany został do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim   na okres 21 dni, wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym w budynku Oświęcimskiego Inkubatora Przedsiębiorczości przy ul. Unii Europejskiej 10:

– pomieszczenie nr 72 o pow.23 m2 ,

– pomieszczenie nr 12 o powierzchni 84 m 2 .
 

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podany został do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim   na okres 21 dni, wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym w budynku Oświęcimskiego Inkubatora Przedsiębiorczości przy ul. Unii Europejskiej 10:

– pomieszczenie nr 72 o pow.23 m2 ,

– pomieszczenie nr 12 o powierzchni 84 m 2 .