13.06.2013

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podany został do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 23 i ul. Zaborska 2 na okres 21 dni, wykaz nieruchomości położonych w Oświęcimiu przy ul. Górnickiego, przeznaczonych do sprzedaży obejmujących działki: 8/6 o pow.46 m2, 1761/3 o pow.36 m2.
Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2010r., nr 102, poz.651 z późn. zm.) upływa z dniem 31 lipca 2013 r.
 

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podany został do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 23 i ul. Zaborska 2 na okres 21 dni, wykaz nieruchomości położonych w Oświęcimiu przy ul. Górnickiego, przeznaczonych do sprzedaży obejmujących działki: 8/6 o pow.46 m2, 1761/3 o pow.36 m2.
Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2010r., nr 102, poz.651 z późn. zm.) upływa z dniem 31 lipca 2013 r.