09.09.2015

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podany został do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 23 i ul. Zaborska 2, na okres 21 dni, wykaz nieruchomości położonych w Oświęcimiu przy ul. Kolbego przeznaczonych do sprzedaży, obejmujących działki: 614/19, 616/7, 616/9, 616/12, 622/11.
 

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podany został do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 23 i ul. Zaborska 2, na okres 21 dni, wykaz nieruchomości położonych w Oświęcimiu przy ul. Kolbego przeznaczonych do sprzedaży, obejmujących działki: 614/19, 616/7, 616/9, 616/12, 622/11.