13.04.2016

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podany został do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 23 i ul. Zaborskiej 2, na okres 21 dni, wykaz nieruchomości położonej w Oświęcimiu przy ul. Zatorskiej przeznaczonej do sprzedaży obejmującej działki: dz. 510/16 pow.304m2, dz. 510/17 pow.149m2, dz. 510/18 pow.217 m2, dz. 510/19 pow.28m2, dz. 289/192 pow.58m2.
Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz.1774 z pózn. zn.) upływa z dniem 31 maja 2016 r. 

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podany został do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 23 i ul. Zaborskiej 2, na okres 21 dni, wykaz nieruchomości położonej w Oświęcimiu przy ul. Zatorskiej przeznaczonej do sprzedaży obejmującej działki: dz. 510/16 pow.304m2, dz. 510/17 pow.149m2, dz. 510/18 pow.217 m2, dz. 510/19 pow.28m2, dz. 289/192 pow.58m2.
Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz.1774 z pózn. zn.) upływa z dniem 31 maja 2016 r.