10.11.2015

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych przy ulicy Zaborskiej

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podane zostały do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 23 i ul. Zaborska 2, na okres 21 dni, wykazy nieruchomości położonych w Oświęcimiu przy ul. Zaborskiej, przeznaczonych do sprzedaży, obejmujących działki nr: 233/31, 662, 233/32.
Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.782 z późn. zm.) upływa z dniem 30 grudnia 2015 r.

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podane zostały do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 23 i ul. Zaborska 2, na okres 21 dni, wykazy nieruchomości położonych w Oświęcimiu przy ul. Zaborskiej, przeznaczonych do sprzedaży, obejmujących działki nr: 233/31, 662, 233/32.
Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.782 z późn. zm.) upływa z dniem 30 grudnia 2015 r.