12.10.2018

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży przy ul. Zaborskiej