07.04.2011

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podany został do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 23 w Oświęcimiu na okres 21 dni, wykaz nieruchomości położonych w Oświęcimiu przeznaczonych do sprzedaży obejmujących działki pgr 388/3 o pow.749 m2, pgr 388/5 o pow.3042 m2, pgr 388/4 o pow.891 m2, pgr 389 o pow.975 m2 położonych w rejonie ul. Zatorskiej.
Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r., Nr 102, poz.651 z późn. zm.) upływa z dniem 24 maja 2011 r.

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podany został do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 23 w Oświęcimiu na okres 21 dni, wykaz nieruchomości położonych w Oświęcimiu przeznaczonych do sprzedaży obejmujących działki pgr 388/3 o pow.749 m2, pgr 388/5 o pow.3042 m2, pgr 388/4 o pow.891 m2, pgr 389 o pow.975 m2 położonych w rejonie ul. Zatorskiej.
Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r., Nr 102, poz.651 z późn. zm.) upływa z dniem 24 maja 2011 r.