02.05.2014

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podany został do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 23 i Zaborskiej 2 na okres 21 dni, wykaz nieruchomości położonych w Oświęcimiu na płycie Rynku Głównego przeznaczonych do wydzierżawienia pod ogródki kawiarniane w drodze przetargu. 

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podany został do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 23 i Zaborskiej 2 na okres 21 dni, wykaz nieruchomości położonych w Oświęcimiu na płycie Rynku Głównego przeznaczonych do wydzierżawienia pod ogródki kawiarniane w drodze przetargu.