14.06.2017

Wykaz nieruchomości przy ul. Kopernika przeznaczonej do sprzedaży