14.09.2017

Wykaz nieruchomości przy ul. Paździory przeznaczonej do sprzedaży