12.07.2017

Wykaz nieruchomości przy ul. Powstańców Śląskich przeznaczonej do sprzedaży