21.06.2017

Wykaz nieruchomości przy ul. Sakranusa przeznaczonej do sprzedaży