01.11.2010

Wykaz nieruchomości w Oświęcimiu przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podane zostały do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 23 w Oświęcimiu na okres 21 dni, wykazy nieruchomości położonych w Oświęcimiu przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym:

  • przy ul. Łęgowej z przeznaczeniem na cele rolne
  • przy ul. Sakranusa z przeznaczeniem na cele rolne
  • przy ul. Berka Joselewicza z przeznaczeniem na ustawienie kontenerów na odpady komunalne
  • przy ul. Sadowej z przeznaczeniem na miejsce na rower rehabilitacyjny
  • przy ul. Dąbrowskiego z przeznaczeniem na cele handlowe.