11.04.2017

Wykaz parceli gruntowych przeznaczonych do ustanowienia prawa użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu pod budynkiem