20.11.2014

Wykaz przeznaczonego do sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podany został do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim, przy ul. Jagiełły 23 i Zaborskiej 2 na okres 21 dni, wykaz przeznaczonego do sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego przy ul. 3 Maja 21/8 w Oświęcimiu. 
Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r., o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014r. poz. 518 z późn. zm.) upływa z dniem 2 stycznia 2015r. 

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podany został do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim, przy ul. Jagiełły 23 i Zaborskiej 2 na okres 21 dni, wykaz przeznaczonego do sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego przy ul. 3 Maja 21/8 w Oświęcimiu. 
Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r., o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014r. poz. 518 z późn. zm.) upływa z dniem 2 stycznia 2015r.