06.10.2011

Wykaz wolnego lokalu użytkowego przeznaczonego do sprzedaży

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podany został do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim, przy ul. Zaborskiej 2  i ul. Jagiełły 23 w Oświęcimiu, na okres 21 dni, wykaz przeznaczonego do sprzedaży w trybie przetargu, wolnego lokalu użytkowego oznaczonego nr „19” przy ul. Wyspiańskiego 19 – 23 w Oświęcimiu, z równoczesnym ustanowieniem prawa użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu pod budynkiem.

 

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podany został do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim, przy ul. Zaborskiej 2  i ul. Jagiełły 23 w Oświęcimiu, na okres 21 dni, wykaz przeznaczonego do sprzedaży w trybie przetargu, wolnego lokalu użytkowego oznaczonego nr „19” przy ul. Wyspiańskiego 19 – 23 w Oświęcimiu, z równoczesnym ustanowieniem prawa użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu pod budynkiem.