Wykaz

Sportowcy, który uzyskali stypendia sportowe w 2011 roku:

Paulina Sikora UKP "Unia Oświęcim" – kwota za m-c 1645,00 zł
Katarzyna Górniak UKP "Unia Oświęcim" – kwota za m-c 1 575,00 zł
Aleksandra Nitka UKP "Unia Oświęcim" – kwota za m-c 1 295,00 zł
Magdalena Klatka UKŁF "Unia Oświęcim" – kwota za m-c 787,50 zł
Kamil Białas UKŁF "Unia Oświęcim" – kwota za m-c 700,00 zł
Radosław Chruściński UKŁF "Unia Oświęcim" – kwota za m-c 647,50 zł
Kacper Pełczyński UKP "Unia Oświęcim" – kwota za m-c 542,50 zł
Mateusz Czarnota UKP "Unia Oświęcim" – kwota za m-c 507,50 zł
Marta Korzeniowska UKP "Unia Oświęcim" – kwota za m-c 455,00 zł
Aneta Michałek UKŁF "Unia Oświęcim" – kwota za m-c 350,00 zł

Sportowcy, który uzyskali stypendia sportowe w 2012 roku:

Magdalena Klatka UKŁF  "Unia Oświęcim" – kwota za m-c 721,00 zł
Radosław Chruściński UKŁF "Unia Oświęcim" – kwota za m-c 721,00 zł 
Małgorzta Gałuszka UKHK "Unia Oświęcim" – kwota za m-c 536,00 zł
Katarzyna Frąckowiak UKHK "Unia Oświęcim" – kwota za m-c 536,00 zł

Sportowcy, który uzyskali stypendia sportowe w 2011 roku:

Paulina Sikora UKP "Unia Oświęcim" – kwota za m-c 1645,00 zł
Katarzyna Górniak UKP "Unia Oświęcim" – kwota za m-c 1 575,00 zł
Aleksandra Nitka UKP "Unia Oświęcim" – kwota za m-c 1 295,00 zł
Magdalena Klatka UKŁF "Unia Oświęcim" – kwota za m-c 787,50 zł
Kamil Białas UKŁF "Unia Oświęcim" – kwota za m-c 700,00 zł
Radosław Chruściński UKŁF "Unia Oświęcim" – kwota za m-c 647,50 zł
Kacper Pełczyński UKP "Unia Oświęcim" – kwota za m-c 542,50 zł
Mateusz Czarnota UKP "Unia Oświęcim" – kwota za m-c 507,50 zł
Marta Korzeniowska UKP "Unia Oświęcim" – kwota za m-c 455,00 zł
Aneta Michałek UKŁF "Unia Oświęcim" – kwota za m-c 350,00 zł

Sportowcy, który uzyskali stypendia sportowe w 2012 roku:

Magdalena Klatka UKŁF  "Unia Oświęcim" – kwota za m-c 721,00 zł
Radosław Chruściński UKŁF "Unia Oświęcim" – kwota za m-c 721,00 zł 
Małgorzta Gałuszka UKHK "Unia Oświęcim" – kwota za m-c 536,00 zł
Katarzyna Frąckowiak UKHK "Unia Oświęcim" – kwota za m-c 536,00 zł
Magdalena Nowacka UKHK "Unia Oświęcim" – kwota za m-c 536,00 zł
Sylwia Bielas UKHK "Unia Oświęcim" – kwota za m-c 469,00 zł
Sebastian Lofek UKŁF "Unia Oświęcim" – kwota za m-c 469,00 zł
Kamil Białas UKŁF  "Unia Oświęcim" – kwota za m-c 419,00 zł
Kamil Dymowski UKŁF "Unia Oświęcim" – kwota za m-c 385,00 zł
Krystian Klimczak UKŁF "Unia Oświęcim" – kwota za m-c 301,00 zł