06.05.2013

Wykazy lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podane zostały do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 23 w Oświęcimiu na okres 21 dni, wykazy nieruchomości położonych w Oświęcimiu przeznaczonych do:

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podane zostały do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 23 w Oświęcimiu na okres 21 dni, wykazy nieruchomości położonych w Oświęcimiu przeznaczonych do:

1. Sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych z równoczesnym ustanowieniem prawa użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu pod budynkiem przy:
ul. Śniadeckiego 37/2, ul. Słowackiego 35/1, ul. Słowackiego 39/5, ul. Słowackiego 9/2, ul. Słowackiego 4/2, ul. Szpitalna 24/2, ul. Szpitalna 24/8, ul. Czarnieckiego 22/10, ul. Wyspiańskiego 12/5, ul. Okrzei 2/3, ul. M. Skłodowskiej – Curie 3/4, ul. Fika 15/14, ul. Fika 17/12, ul. Budowlanych 52/11, ul. Budowlanych 8/11, ul. Budowlanych 4/12, ul. Obr. Westerplatte 8/3, ul. Obr. Westerplatte 12/10, ul. Olszewskiego 26/3, ul. Olszewskiego 22/2, ul. Olszewskiego 49/5, ul. Olszewskiego 51/8, ul. Olszewskiego 41/8, ul. Olszewskiego 44/9, ul. Wróblewskiego 26/6, ul. Wróblewskiego24/1,ul. Dąbrowskiego 48/2, ul. Bema 33/5, ul. Tysiąclecia 3/3, ul. Staszica 3/3.

2. Sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych z równoczesną sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem przy: ul. Mendelejewa 7/2, ul. Zawidzkiego