26.03.2013

Wykazy lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz dotychczasowych najemców

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podane zostały do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 23 na okres 21 dni, wykazy nieruchomości położonych w Oświęcimiu przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców:

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podane zostały do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 23 na okres 21 dni, wykazy nieruchomości położonych w Oświęcimiu przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców:

1. Lokali mieszkalnych z równoczesnym ustanowieniem prawa użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu pod budynkiem przy:

ul. Olszewskiego 9/7, ul. Pileckiego 18/6, ul. Pileckiego 1/7, ul. Fika 17/8, ul. Budowlanych 20/2, ul. Budowlanych 20/15, ul. Tysiąclecia 1/8, ul. Wróblewskiego 32/5, ul. Olszewskiego 2/3, ul. Tysiąclecia 49/14, ul. Olszewskiego 43/4, ul. Śniadeckiego 25/8, ul. Czarnieckiego 7/8, ul. Matejki 7/7, ul. Gałczyńskiego 3/9, ul. Mendelejewa 2/9, ul;. Słowackiego 25/4, ul. Wyspiańskiego 16/3, ul. Kusocińskiego 2/6, ul. Łukasiewicza 7/1, ul. Wyspiańskiego 9/4, ul. Powstańców Warszawy 41/15, ul. Powstańców Warszawy 15/13, ul. Kasprowicza 4/10, ul. Słowackiego 25/3, ul. Obozowa 1C/7, ul. Okrzei 8/3, ul. Obr. Westerplatte 10/1, ul. Dąbrowskiego 111/3, ul. Pileckiego 12/6, ul. Okrzei 2/2. ul. Obr. Westerplatte 2/1.

2. Lokali mieszkalnych z równoczesną sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem przy:
ul. Zawidzkiego 14/6, ul. Piłsudskiego 6/11.