09.07.2012

Wykazy lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców.

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podane zostały do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń  w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 23 na okres 21 dni, wykazy nieruchomości położonych w Oświęcimiu przeznaczonych  do  sprzedaży na rzecz najemców :

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podane zostały do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń  w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 23 na okres 21 dni, wykazy nieruchomości położonych w Oświęcimiu przeznaczonych  do  sprzedaży na rzecz najemców :

        
Lokali mieszkalnych z równoczesnym ustanowieniem prawa użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu pod budynkiem przy:

ul. Budowlanych 11/15, ul. Budowlanych 66/2, ul. Pileckiego 12/1, ul. Sobieskiego 5/5, ul. Staszica 15/11, ul. Budowlanych 58/8, ul. Szpitalna 30/15, ul. Powstańców Warszawy 37/8, ul. Budowlanych 42/9, ul. Staszica 5/4, ul. Olszewskiego 45/3, ul. Obr. Westerplatte 3/3, ul. Powstańców Warszawy 13/10.