16.07.2012

Wykazy lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców.

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podane zostały do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń  w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 23 na okres 21 dni, wykazy nieruchomości położonych w Oświęcimiu przeznaczonych do  sprzedaży na rzecz najemców:

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podane zostały do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń  w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 23 na okres 21 dni, wykazy nieruchomości położonych w Oświęcimiu przeznaczonych do  sprzedaży na rzecz najemców:

– lokali mieszkalnych z równoczesnym ustanowieniem prawa użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu pod budynkiem przy:

ul. Pileckiego 23/1, ul. Powstańców Warszawy 7/15, ul. Budowlanych 22/7, ul. Słowackiego 19/6, ul. Obr. Westerplatte 14/7, ul. Łukasiewicza 1/3, ul. Rydla 10/9, ul. Wróblewskiego 36/2, ul. Powstańców Warszawy 43/13, ul. Obr. Westerplatte 16/6, ul. Pileckiego 18/7.