21.09.2012

Wykazy lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców.

Prezydent Miasta Oświęcim  informuje, że podane zostały do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń  w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 23 na okres 21 dni, wykazy nieruchomości położonych w Oświęcimiu przeznaczonych do  sprzedaży na rzecz najemców:

Prezydent Miasta Oświęcim  informuje, że podane zostały do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń  w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 23 na okres 21 dni, wykazy nieruchomości położonych w Oświęcimiu przeznaczonych do  sprzedaży na rzecz najemców:

1. Lokali mieszkalnych z równoczesnym ustanowieniem prawa użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu pod budynkiem przy:
ul. Śniadeckiego 37/10, ul. Olszewskiego 33/4, ul. Obr. Westerplatte 1/7, ul. Monte Cassino 6/9, ul. Broniewskiego 8/10, ul. Obr. Westerplatte 20/11, ul. Partyzantów 2, ul. Pileckiego 5/8.

2. Lokalu mieszkalnego z równoczesną sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem przy ul. Zawidzkiego 3/7.