28.09.2012

Wykazy lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców.


Prezydent Miasta Oświęcim informuje
, że podane zostały do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń  w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 23 na okres 21 dni, wykazy nieruchomości położonych w Oświęcimiu przeznaczonych do  sprzedaży na rzecz najemców:


Prezydent Miasta Oświęcim informuje
, że podane zostały do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń  w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 23 na okres 21 dni, wykazy nieruchomości położonych w Oświęcimiu przeznaczonych do  sprzedaży na rzecz najemców:

1. Lokali mieszkalnych z równoczesnym ustanowieniem prawa użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu pod budynkiem przy:
ul. Wyspiańskiego 19/6, ul. Kochanowskiego 9/5,ul. Pileckiego 8/1, ul. Powstańców Warszawy 9/2, ul. Staszica 1/13, ul. Dąbrowskiego 34/14.

2. Lokalu mieszkalnego z równoczesną sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 1/3.