30.06.2011

Wykazy lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podane zostały do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim, przy ul. Jagiełły 23  w Oświęcimiu, na okres 21 dni, wykazy:

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podane zostały do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim, przy ul. Jagiełły 23  w Oświęcimiu, na okres 21 dni, wykazy:

1. przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych z równoczesnym ustanowieniem prawa użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu pod budynkiem – ul. M. Skłodowskiej – Curie 3/6, ul. M. Skłodowskiej – Curie 3/8, ul. Czarnieckiego 17/1, ul. Kopernika 7/19, ul. Staszica 5/9.

2. przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego przy ul. Marchlewskiego 3/1 z równoczesną sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem.