20.07.2011

Wykazy lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podane zostały do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim, przy ul. Jagiełły 23 i Zaborskiej 2 w Oświęcimiu, na okres 21 dni, wykazy:

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podane zostały do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim, przy ul. Jagiełły 23 i Zaborskiej 2 w Oświęcimiu, na okres 21 dni, wykazy:

– przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych z równoczesnym ustanowieniem prawa użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu pod budynkiem – ul. Olszewskiego 9/6, ul. Pileckiego 32/27, Pileckiego 8/2, Powstańców Warszawy 13/7, Kusocińskiego 3/8.