22.09.2011

Wykazy lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców.

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podane zostały do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 23 w Oświęcimiu na okres 21 dni, wykazy przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych przy :

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podane zostały do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 23 w Oświęcimiu na okres 21 dni, wykazy przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych przy :

ul. Budowlanych 18/13, ul. Pileckiego 15/6, Słowackiego 2/9, z równoczesnym ustanowieniem prawa użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu pod budynkiem
oraz przy ul. Mendelejewa 7/4, ul. Zawidzkiego 13/1 z równoczesną sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem.