24.10.2011

Wykazy lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców.

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podany został do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 23 w Oświęcimiu na okres 21 dni:

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podany został do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 23 w Oświęcimiu na okres 21 dni:

– wykaz przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych z  równoczesnym ustanowieniem prawa użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu pod budynkiem – ul. Broniewskiego 4/8, ul. Broniewskiego 10/7, ul. Budowlanych 20/7, ul. Staszica 19/3,
– wykaz przeznaczonego do sprzedaży lokalu mieszkalnego przy ul. Bema 11/56 wraz z równoczesną sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem.