19.12.2011

Wykazy lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podane zostały do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim, przy ul. Jagiełły 23  w Oświęcimiu, na okres 21 dni, wykazy przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych:

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podane zostały do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim, przy ul. Jagiełły 23  w Oświęcimiu, na okres 21 dni, wykazy przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych:

– z równoczesnym ustanowieniem prawa użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu pod budynkiem : ul. Olszewskiego 31/3, ul. Staszica 13/8, ul. Broniewskiego 8/13, ul. Matejki 9/4, ul. Monte Cassino 10/9, ul. Dąbrowskiego 54/12, ul. Obozowa 1B/7,
– z równoczesną sprzedażą prawa użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu pod budynkiem: ul. Więźniów Oświęcimia 47/14, ul. Więźniów Oświęcimia 51/1,
– z równoczesną sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem: ul. Zawidzkiego 3/8,