10.04.2012

Wykazy lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców.

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podane zostały do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 23 w Oświęcimiu na okres 21 dni,  wykazy nieruchomości  położonych w Oświęcimiu przeznaczonych do sprzedaży:  

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podane zostały do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 23 w Oświęcimiu na okres 21 dni,  wykazy nieruchomości  położonych w Oświęcimiu przeznaczonych do sprzedaży:  

                             

– lokali mieszkalnych z równoczesnym ustanowieniem prawa użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu pod budynkiem przy ul. Pileckiego 14/6, Powstańców Warszawy 13/15, Łukasiewicza 15/4, Monte Cassino 2/5, Budowlanych 46/13,

– lokali mieszkalnych z równoczesną sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem przy
 ul. Bema 11/9, Konarskiego 4/5.