21.05.2012

Wykazy lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców.

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podane zostały do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 23 oraz na tablicy informacyjnej znajdującej się przy ul Dąbrowskiego w Oświęcimiu na okres 21 dni, wykazy nieruchomości  położonych w Oświęcimiu przeznaczonych do sprzedaży:

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podane zostały do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 23 oraz na tablicy informacyjnej znajdującej się przy ul Dąbrowskiego w Oświęcimiu na okres 21 dni, wykazy nieruchomości  położonych w Oświęcimiu przeznaczonych do sprzedaży:

                                 
1. lokali mieszkalnych z równoczesnym ustanowieniem prawa użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu pod budynkiem przy: ul. Kopernika 3/21, ul. Monte Cassino 2/10, ul. Budowlanych 48/6, ul. Staszica 11/9, ul. Pileckiego 32/9, ul. Śniadeckiego 15/4, ul. Szewczyka 1/1, ul. Czarnieckiego 28/2, ul. Budowlanych 8/10.

2. lokali mieszkalnych z równoczesną sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem przy: ul. Śniadeckiego 6/3.