14.06.2011

Wykazy lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców.

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podane zostały do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim, przy ul. Jagiełły 23 i Zaborskiej 2 w Oświęcimiu, na okres 21 dni, wykazy:

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podane zostały do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim, przy ul. Jagiełły 23 i Zaborskiej 2 w Oświęcimiu, na okres 21 dni, wykazy:

1. przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych z równoczesnym ustanowieniem prawa użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu pod budynkiem – ul. Budowlanych 6/14, ul. Powstańców Warszawy 37/2, ul. M. Skłodowskiej – Curie 3A/2, ul. Obr. Westerplatte 16/11, ul. Budowlanych 8/8, ul. Wróblewskiego 32/3, ul. Budowlanych 11/10,
2. przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego przy ul. Olszewskiego 19/1  z równoczesną sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem.