26.10.2012

Wykazy lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podane zostały do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 23 na okres 21 dni, wykazy nieruchomości położonych w Oświęcimiu przeznaczonych do sprzedaży :

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podane zostały do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 23 na okres 21 dni, wykazy nieruchomości położonych w Oświęcimiu przeznaczonych do sprzedaży :

– lokali mieszkalnych z równoczesnym ustanowieniem prawa użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu pod budynkiem przy:

ul. Słowackiego 19/3, Budowlanych 58/6, Smoluchowskiego 12/1, ul. Pileckiego 7/8,ul. Budowlanych 60/13, ul. Słowackiego 29/1, ul. Okrzei 10/4, ul. Kopernika 2/14, ul. Budowlanych 60/12, ul. Szpitalnej 26/8, ul. Wróblewskiego 34/6, ul. Obr. Westerplatte 12/9, ul. Słowackiego 33/5, ul. Pileckiego 14/6, Budowlanych 29/8.

– lokalu mieszkalnego z równoczesna sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem przy:  
ul. Olszewskiego 1/2.