02.12.2010

Wykazy nieruchomości do oddania w dzierżawę

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podane zostały do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 23 w Oświęcimiu na okres  21 dni, wykazy nieruchomości położonych w Oświęcimiu przeznaczonych do oddania w dzierżawę:

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podane zostały do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 23 w Oświęcimiu na okres  21 dni, wykazy nieruchomości położonych w Oświęcimiu przeznaczonych do oddania w dzierżawę:

1)  w trybie bezprzetargowym:
gruntów przy ul.Pilata, ul.Piłsudskiego, ul.Legionów, ul.Stolarskiej oraz na Plantach.

2) w trybie przetargowym:
gruntów przy ul.Klasztornej z prawem do inwestowania.