14.12.2010

Wykazy nieruchomości do oddania w dzierżawę

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podane zostały do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 23 w Oświęcimiu na okres  21 dni, wykazy nieruchomości położonych w Oświęcimiu przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym:

– gruntów przy ul. Więźniów Oświęcimia,  ul.Szpitalnej.

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podane zostały do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 23 w Oświęcimiu na okres  21 dni, wykazy nieruchomości położonych w Oświęcimiu przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym:

– gruntów przy ul. Więźniów Oświęcimia,  ul.Szpitalnej.