18.02.2011

Wykazy nieruchomości do oddania w dzierżawę

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podane zostały do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 23 w Oświęcimiu na okres 21 dni, wykazy nieruchomości położonych w Oświęcimiu przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym :

 

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podane zostały do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 23 w Oświęcimiu na okres 21 dni, wykazy nieruchomości położonych w Oświęcimiu przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym :

 

– przy ul.Mendelejewa cz.pgr 2006/802 z przeznaczeniem na wykonanie schodów i podjazdu dla osób niepełnosprawnych,

– przy ul.Pod Olszyną pgr 40/1 z przeznaczeniem na cele rolne,
– przy ul.Dąbrowskiego cz.pgr 2010/357 z przeznaczeniem na cele rolne,
– przy ul.Chopina cz.pgr 1238/2 z przeznaczeniem na cele rolne,
– przy ul.Więźniów Oświęcimia cz.pgr 1220/2 z przeznaczeniem na miejsca postojowe dla busów,
– przy ul.Solneja cz.pgr 1763 z przeznaczeniem pod tereny zielone,
– przy ul.Głowackiego cz.pgr 843 z przeznaczeniem na cele rolne,
– przy ul.Dąbrowskiego cz.pgr 122/10 z przeznaczeniem na cele handlowe – handel z przyczepy,
– przy ul.Kościelnej cz.pgr 2153/1 i cz.pgr 2154/1 z przeznaczeniem na cele składowe,
– przy ul.Jagiełły cz.pgr 2245 z przeznaczeniem pod garaż,
– przy al.Tysiąclecia cz.pgr 2006/813 z przeznaczeniem na cele handlowe i komunikacyjne.