08.03.2011

Wykazy nieruchomości do oddania w dzierżawę

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podane zostały do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 23 w Oświęcimiu na okres  21 dni, wykazy nieruchomości  położonych w Oświęcimiu przeznaczonych do oddania w dzierżawę:

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podane zostały do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 23 w Oświęcimiu na okres  21 dni, wykazy nieruchomości  położonych w Oświęcimiu przeznaczonych do oddania w dzierżawę:

1) w trybie bezprzetargowym:
– pgr 2006/867 przy ul.Pilata z przeznaczeniem pod garaż,
– cz.pgr 1478/22 przy ul.Nowej z przeznaczeniem na cele komunikacyjne,
– cz.pgr 1357/62 przy ul. Dworcowej z przeznaczeniem na cele handlowe,
– pgr 2006/868 przy ul.Pilata z przeznaczeniem pod garaż,
– cz.pgr 904/152 przy ul.Nideckiego z przeznaczeniem na cele rolne,
– cz.pgr 1073/7 przy ul.Wysokie Brzegi z przeznaczeniem na cele rolne,
– pgr 2006/499, 2006/501, 2006/503 oraz cz.pgr 2006/880, 2006/1073 pomiędzy ul.Czarnieckiego i al.Tysiąclecia z przeznaczeniem pod tereny zielone oraz dojście do budynków.

2) w trybie przetargowym:
– cz.pgr 1736/7 w Rynku Głównym z przeznaczeniem pod punkt gastronomiczny

 

Font Resize
Contrast