27.10.2014

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podane zostały do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 23 na okres 21 dni, wykazy nieruchomości położonych w Oświęcimiu przy ulicach: Zwycięstwa, Kopernika, Żeromskiego, Porębskiego, Reja, Nad Młynówką, Zaborskiej, Jaracza przeznaczonych do oddania w dzierżawę trybie bezprzetargowym. 

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podane zostały do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 23 na okres 21 dni, wykazy nieruchomości położonych w Oświęcimiu przy ulicach: Zwycięstwa, Kopernika, Żeromskiego, Porębskiego, Reja, Nad Młynówką, Zaborskiej, Jaracza przeznaczonych do oddania w dzierżawę trybie bezprzetargowym.