11.02.2015

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podane zostały do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 23 na okres 21 dni, wykazy nieruchomości położonych w Oświęcimiu przy ul.Chełmońskiego, ul.Łęgowa, ul.Łukasiewicza przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.
 

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podane zostały do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 23 na okres 21 dni, wykazy nieruchomości położonych w Oświęcimiu przy ul.Chełmońskiego, ul.Łęgowa, ul.Łukasiewicza przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.