02.03.2015

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podane zostały do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 23 na okres 21 dni, wykazy nieruchomości położonych w Oświęcimiu przy Olszewskiego, Szpitalnej, Obozowej, Sakranusa, Legionów, Wysokie Brzegi, Solnej, Szewczyka, Wałowej, Bulwary, Śniadeckiego przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym. 

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podane zostały do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 23 na okres 21 dni, wykazy nieruchomości położonych w Oświęcimiu przy Olszewskiego, Szpitalnej, Obozowej, Sakranusa, Legionów, Wysokie Brzegi, Solnej, Szewczyka, Wałowej, Bulwary, Śniadeckiego przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.