04.11.2015

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podane zostały do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 23 na okres 21 dni, wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym przy ulicach: Szpitalnej, Zwycięstwa, Kopernika, Żeromskiego, Porębskiego, Reja, Powstańców Śląskich, Nideckiego, Jagiełły i Alei Tysiąclecia.

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podane zostały do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 23 na okres 21 dni, wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym przy ulicach: Szpitalnej, Zwycięstwa, Kopernika, Żeromskiego, Porębskiego, Reja, Powstańców Śląskich, Nideckiego, Jagiełły i Alei Tysiąclecia.